14.05.2018 // Laos 🇱🇦 vang vieng / seightseeing

35°

Nanthy Mountain Hotel

Scooter

46,1 km


Hally's Coffee

Kaeng Nyui Waterfall,

Lagoon

Sandwich Maker


13.05.2018 // Laos 🇱🇦 Phonsavan - Vang vieng / travelday

30°

Nanthy Mountain Hotel

Minivan

241,3 km


Sabaidee Guesthouse

Mama Sababa


12.05.2018 // Laos 🇱🇦 Phonsavan / Seightseeing

30°

Sabaidee Guesthouse

Scooter

67 km


Sabaidee Guesthouse

Tad Ka Waterfall,

Stupa

Simmaly Restaurant


11.05.2018 // Laos 🇱🇦 phonsavan / seightseeing

30°

Sabaidee Guesthouse

Scooter

74,6 km


Sabaidee Guesthouse

Plain of Jars,

Tad Lang Waterfall

Simmaly Restaurant


10.05.2018 // Laos 🇱🇦 Luang Prabang - Phonsavan / Travelday

30°

Sabaidee Guesthouse

Minivan

284,7 km


Chitlatda Central Bila House

Simmaly Restaurant


09.05.2018 // Laos 🇱🇦 luang Prabang / seigthseeing

35°

Chitlatda Central Bila House

11,5 km

Chitlatda Central Bila House


Luang Prabang Town

Bamboo Garden Restaurant


08.05.2018 // Laos 🇱🇦 luang Prabang / seightseeing

36°

Chitlatda Central Bila House

Scooter

81,3 km


Chitlatda Central Bila House

Kuang Si Waterfalls

Northeastern Busstation

Southern Busstation

Bamboo Garden Restaurant

Bouang Restaurant